Συμβουλές για την σωστή επιλογή λαδιού αυτοκινήτου

Είναι το πρώτο πράγμα που αλλάζουμε όταν πηγαίνουμε για service. Συνήθως, βάζουμε τα εργοστασιακά, σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να ξέρουμε τις κατηγορίες τους.

Τα λιπαντικά χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:
-Τα ορυκτέλαια που διαχωρίζονται σε παραφινικά, ναφθενικά και μεικτά (μείγμα παραφινικού και ναφθενικού) με τα παραφινικής βάσεως να εμφανίζουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά.

-Τα συνθετικά λιπαντικά είναι χημικά προϊόντα με βασικά χαρακτηριστικά τα ελάχιστα κατάλοιπα, τις λιγότερες φθορές, τη χρήση σε πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και το χαμηλό σημείο εξάτμισης που σημαίνει μικρότερη κατανάλωση και μεγαλύτερη αντοχή στην οξείδωση με αποτέλεσμα να μεσολαβεί μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ των αλλαγών. Διατηρούν σταθερή τη λιπαντική μεμβράνη και οι μεγάλες θερμοκρασίες δεν αλλοιώνουν το ιξώδες τους.

-Τα ημισυνθετικά που είναι ορυκτέλαια παραφινικής βάσης επεξεργασμένα ώστε να έχουν χημική σύνθεση σχεδόν όμοια με αυτήν των συνθετικών.

-Τα ανακυκλωμένα λιπαντικά που προέρχονται από χρησιμοποιημένα λάδια που καθαρίζονται και θερμαίνονται σε υψηλή θερμοκρασία για να ανακτήσουν τα χαρακτηριστικά τους και αναμειγνύονται με καινούργια λάδια και ειδικά πρόσθετα. Ο βαθμός απόδοσης του ανακυκλωμένου λιπαντικού φτάνει το 70% σε σχέση με το μη ανακυκλωμένο.

Mechanic doing an oil change on a car

Τι σημαίνουν τα αναγραφόμενα στη συσκευασία:

1) Υποδηλώνει τον τύπο του λιπαντικού (στο συγκεκριμένο multigrade, δηλαδή πολύτυπο).
2) SAE Κατατάσσει το ιξώδες σε βαθμίδες.
3) Αξιολόγηση κατά API (Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου) των χαρακτηριστικών του λιπαντικού.
4) Αξιολόγηση κατά CCMC ή ACEA: (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων) των χαρακτηριστικών του λιπαντικού.
5) Χαρακτηριστικά που διαθέτει όταν χρησιμοποιείται σε κινητήρα βενζίνης.
6) Χαρακτηριστικά που διαθέτει όταν χρησιμοποιείται σε κινητήρα πετρελαίου.Κατά την επιλογή προσέξτε ώστε η ένδειξη αξιολόγησης κατά API να είναι SJ ή SL και κατά ACEA A2 ή Α3-98. Είναι οι τελευταίες προδιαγραφές για κινητήρες βενζίνης που ισχύουν από το 1997 και μετά.

Όσον αφορά τους κινητήρες πετρελαίου κατά API πρέπει να είναι CF και κατά ACEA PD 2. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα ορυκτέλαια κινούνται μεταξύ 2,80 με 3,20 ευρώ ανά λίτρο, τα ημισυνθετικά μεταξύ 6 και 8 ευρώ και τα συνθετικά κυμαίνονται στα 6-11 ευρώ το λίτρο.